logo

Tag : #PiroFocPPCC #SantAntoni #PaïsosCatalans #Foc #TresTombs

12 oct. 2019
La Festa de Sant Antoni als Països Catalans. Actes de les primeres Jornades d'Estudi de la Festa de Sant Antoni als Països Catalans. Ascó, 17, 18 i 19 de febrer de 2006

La Festa de Sant Antoni als Països Catalans.

Aquesta publicació és resultat de les I Jornades d’Estudi de la Festa de Sant Antoni celebrades a Ascó el febrer de 2006 i que veuen la llum a partir de l’edició que ara en fa el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE). El llibre aprofundeix en el coneixement etnogràfic del conjunt de festes —del passat cap al present— plantejant reflexions i debats, des del present cap al futur, com la recreació de la festa, la relació entre festa i identitat, la festa com a motor de desenvolupament local, el turisme cultural, etc